Over G1000

Burgertop: een plek waar we samen bepalen wat we belangrijk vinden voor Gemert-Bakel.

Heb jij altijd al willen meepraten over wat er in Gemert-Bakel gebeurt? Dan is dit je kans! Op zaterdag 4 juni 2016 vindt in Sporthal Molenbroek in Gemert de eerste Burgertop Gemert-Bakel plaats. Een dag waarop de burgers van de gemeente het voor het zeggen hebben en samen bepalen wat zij belangrijk vinden. Een aanvulling op democratie naar het G1000-concept. Doede mee?!
Wat is de Burgertop?

De Burgertop Gemert-Bakel is een bijeenkomst om erachter te komen wat inwoners belangrijk vinden voor hun gemeente. Dat gebeurt door met elkaar in gesprek te gaan. 700 burgers, 100 werkgevers en ondernemers, 100 ‘vrije denkers’ en 100 mensen van de overheid bepalen samen wat de onderwerpen zijn van deze dag, werken deze uit en maken plannen. Aan het eind van de bijeenkomst bepalen zij wat er met de uitkomsten gebeurt.

De deelnemers aan de Burgertop gaan in groepen met elkaar in gesprek. Deze groepen doen voorstellen voor verbetering van Gemert-Bakel. Voorstellen die zij samen belangrijk vinden en waar ze het over eens zijn. Deze ideeën worden samengebracht en alle deelnemers mogen vervolgens stemmen op het voorstel dat zij belangrijk vinden. Uiteindelijk levert dit tien plannen op waar burgers zelf mee aan de slag kunnen gaan. Daarnaast komen er tien aanbevelingen voor de gemeenteraad.

Krijg jij een uitnodiging?

7000 inwoners van de gemeente Gemert-Bakel hebben een uitnodiging ontvangen. De kans is groot dat ook jij daarbij zit! Met 30.000 inwoners heeft namelijk ruim één op de vier Gemert-Bakelnaren een brief gekregen. Door loting is bepaald wie de gelukkigen zijn. Iedereen kan dus uitgenodigd zijn. Er is op 4 juni plek voor 700 van deze gelote burgers. Wil je zeker zijn van een plekje op de Burgertop, meld je dan snel aan op deze website.

Ondernemers, politici & vrijdenkers

Tientallen ondernemers, vrije denkers en mensen van de overheid hebben inmiddels ook een uitnodiging ontvangen. Zij kunnen zich overigens ook zonder uitnodiging aanmelden.

Geen uitnodiging?

Heb jij nu geen uitnodiging ontvangen en wil je toch graag aanwezig zijn op 4 juni? Stuur dan een e-mail naar info@burgertopgemertbakel.nl.

Meer algemene informatie over de G1000 is te vinden op de landelijke website G1000.nu.

Veel gestelde vragen over de G1000:

WIE KAN ER MEE DOEN MET DE G1000?

Iedereen kan mee doen aan de G1000. Als deelnemer heb je geen speciale opleiding of kennis nodig. Elke mening is waardevol en telt. Omdat er geen fysieke ruimte is voor alle inwoners wordt er gewerkt door middel van een loting.  Zo heeft iedereen kans om mee te doen.

WAAROM NIET ALLEEN MET BURGERS?

Om ideeën te kunnen uitvoeren heb je de hele gemeente nodig (inclusief alle kerkdorpen). Dus niet alleen burgers. Daarom schuiven naast de gelote burgers, ook 100 mensen van de overheid (ambtenaren en raadsleden), 100 ondernemers en 100 ‘vrije denkers’ aan. Ook zit aan elke tafel een tafelsecretaris. Zo worden we samen eigenaar van het resultaat.

WIE NEEMT HET INITIATIEF TOT EEN G1000?

G1000 is een burgerinitiatief en kan dus alleen door burgers georganiseerd worden. Het wordt dus niet door de overheid of een politieke partij georganiseerd.
Zo wordt voorkomen dat (de schijn bestaat dat) een G1000 wordt ingezet om bestaand beleid te legitimeren. Alleen op deze manier kunnen burgers eigenaar en bepaler worden van de agenda van de gemeente. Daarom is het ook belangrijk dat de G1000 geen vooraf opgestelde agenda heeft.

Het is een plek waar we samen bepalen wat we belangrijk vinden voor onze gemeente.

WAT IS HET DOEL VAN EEN G1000?

Het doel van een G1000 is om een groep burgers en vertegenwoordigers van onze gemeente een plek te bieden waar zij samen bepalen wat ze belangrijk vinden voor onze gemeente.
Het resultaat is een actieve en betrokken gemeente, waar iedereen elkaar weet te vinden en waar de burgers verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van onze gemeente. Zo vormt de G1000 een vaste aanvulling op het huidige democratische bestel.

WAT LEVERT EEN G1000 OP?

Een G1000 levert 10 concrete voorstellen op waar burgers zelf mee aan de slag gaan. En 10 voorstellen voor de gemeenteraad.
De deelnemers formuleren tijdens een G1000 waar ze het samen over eens zijn. Door te stemmen bepalen zij de 10 belangrijkste voorstellen en uitgangspunten. Het is vervolgens aan de gemeente zelf om te bepalen wat er met de voorstellen gebeurt.

Bij mogelijk meerdere G1000 bijeenkomsten in onze gemeente krijgen alle bewoners beurtelings de gelegenheid om mee te praten en te bepalen wat belangrijk vinden voor hun gemeente. Burgers ontmoeten elkaar en verbinden zich aan wat zij samen van belang vinden en gaan daar zelf mee aan de slag. Inwoners worden burgers en voelen zich weer eigenaar van hun gemeente.

WAT DOET DE G1000 MET DE UITKOMSTEN?

Een G1000 geeft gelegenheid en structuur aan de dag zelf. Het is aan de deelnemers wat er met de uitkomsten gebeurt. G1000 bemoeit zich dus niet met de inhoud.

Wel begeleid de G1000 de deelnemers na de dag zelf om een vervolg te geven aan de uitkomsten. Dit doet zij door terugkom bijeenkomsten te organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de deelnemers verder aan de slag met de ideeën. Ook is er dan gelegenheid voor mensen die niet mee konden doen aan de G1000Gemert-Bakel zich aan te sluiten bij een idee en zich in te zetten voor de verdere uitwerking.

WAAR KOMT DE G1000 VANDAAN?

De G1000 is bedacht in België. Op 11 november 2011 is in België een landelijke G1000 georganiseerd op initiatief van David van Reybrouck en Peter Vermeersch, van de universiteit van Leuven. België had toen een oneindige lang slepende kabinetsformatie. Een algemeen onbehagen over de bestaande politiek, niet alleen in België maar in veel Europese landen, leidde tot de eerste G1000.

Op 22 maart 2014 vond de eerste G1000 op stadsniveau in Nederland plaats in Amersfoort.

Kijk voor meer informatie over waar in Nederland G1000-en komen of zijn geweest op G1000.nu.

WAT HEEFT G1000 MET DEMOCRATIE TE MAKEN?

De G1000 streeft naar het ontwikkelen van een dialoog arena naast de debat arena. In de ‘debat arena’, lokaal is dat de gemeenteraad, wordt gezocht naar politieke oplossingen voor zaken waar de gemeente het niet over eens is. De debat arena heeft daarvoor instrumenten en protocollen ontwikkeld.

In de ‘dialoog arena’ gaat de gemeente opzoek naar waar men het wel over eens is. Wat men gezamenlijk belangrijk vindt. Vanuit die gezamenlijke waarden komen de deelnemers tot ideeën en uitspraken die voor de gemeente, inclusief de debat-arena en het bestuur, bepalend zijn.

WAT BETEKENT DE G VAN G1000?

De G komt van Group, zoals bij G20, de groep van twintig grootste economieën ter wereld, of de G8, de groep machtigste staten.

HOE ZIET DE DAG TIJDENS DE G1000 ER UIT?

De ochtend
‘s Ochtends starten we aan tafels van 5 personen waarbij het vooral gaat over het verzamelen van dat wat ons bindt. In drie rondes van elk 20 minuten heb je het aan tafel over: Wat vind je belangrijk? Waar wordt onze gemeente beter van?
Je hoeft niet met concrete oplossingen te komen, in deze ronde gaat het om de ideeën. De uitkomsten van deze rondes worden digitaal verzameld. Zo komen we tot tien thema’s die het meest genoemd zijn in de ochtend. Deze tien thema’s werken we ‘s middags verder uit.

De middag
‘s Middags zijn de tafels verdeeld in de thema’s die we ‘s ochtends benoemd hebben. Je mag zelf kiezen bij welk thema je aanschuift. Je zit aan een tafel van 10 personen en de uitkomsten van de ochtend worden omgezet in concrete initiatieven. Alle ideeën worden aan het einde van de middag verzameld. Alle deelnemers mogen stemmen op het idee dat zij het beste vinden.

Pauzes
Uiteraard zijn er tussen de rondes voldoende pauzes waar je wat kunt eten en drinken, naar het toilet kunt of even kunt ontspannen.

HOE LANG DUURT EEN G1000?

Een G1000 duurt 1 dag van 9.00 tot 18.00 uur.