Maandelijks archief: april 2016

Peter Geerts over de Burgertop

Peter GeertsIn Handel kent iedereen hem. Hij is voorzitter van het Dorpsoverleg daar en actief geweest bij vele verenigingen. Deze week doet Handelnaar Peter Geerts mee aan de rubriek ‘Jouw Burgertop’. Een rubriek waarin inwoners van onze gemeente aan het woord komen over de Burgertop Gemert-Bakel (G1000) die op 4 juni 2016 plaatsvindt.

Wat vindt u van de Burgertop?

“Ik vind het een prachtig initiatief. Ik geloof in de kracht van onder naar boven. In Handel hebben de inwoners altijd veel zelf gedaan. Dat is belangrijk om de leefbaarheid in een dorp op peil te houden. In de jaren zestig al werd er een gemeenschapshuis gerealiseerd. En recenter: de speelweide en de tennisvelden.”

Wat kan de Burgertop betekenen voor Gemert-Bakel?

“Ik geloof in samenwerken en ik denk dat de top een aanzet kan zijn tot een groter besef bij mensen dat ze door samen te werken, meer kunnen bereiken. Iedereen heeft talenten en de Burgertop biedt inwoners de kans deze te laten zien.”

Waarom zouden inwoners naar de Burgertop moeten komen?

“Veel mensen mopperen aan de zijlijn over actuele ontwikkelingen. Nu is er de gelegenheid je stem te laten horen. Als veel mensen dat doen, wordt het gewicht van deze stemmen zwaarder. De politiek kan er dan niet omheen en moet wel luisteren.”

Zou u meedoen als er een uitnodiging op de mat valt?

“Ja, omdat ik geloof in de kracht van samenwerking.”

Welk idee zou u aandragen voor Gemert-Bakel?

“Wij hebben tijdens de laatste vergadering van het Dorpsoverleg een soort minitop gehouden. Daaruit kwam het idee voor een plek waar 24-uurszorg geboden wordt, zodat ouderen langer in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. Dat vind ik een goed streven.”

Welke rol zou de politiek moeten spelen bij de Burgertop?

“De politiek zou nu geen directe invloed moeten uitoefenen en na de top moeten faciliteren en ondersteunen. Politici dienen reikhalzend uit te kijken naar de uitkomsten en de thema’s te omarmen. Dit omdat je van de plannen die uit de top komen weet dat ze draagvlak hebben binnen de gemeenschap.”

Uitnodigingen Burgertop in de bus

Brievenbus-webHeb jij de afgelopen dagen een uitnodiging voor de Burgertop Gemert-Bakel in de brievenbus gekregen? Aarzel dan geen moment: meld je aan en doe mee met de eerste Burgertop in onze gemeente! De top vindt plaats op zaterdag 4 juni 2016 in sporthal Molenbroek in Gemert.

7000 inwoners van de gemeente Gemert-Bakel hebben de afgelopen dagen een uitnodiging ontvangen. De kans is groot dat ook jij daarbij zit! Met 30.000 inwoners heeft namelijk ruim één op de vier Gemert-Bakelnaren een brief gekregen. Door loting is bepaald wie de gelukkigen zijn. Iedereen kan dus uitgenodigd zijn. Er is op 4 juni plek voor 700 van deze gelote burgers. Wil je zeker zijn van een plekje op de Burgertop, meld je dan snel hier aan.

Doede mee?!

Jan Wijn en Thea Pennings over de Burgertop

Thea Pennings en Jan WijnTwee bekende Gemertenaren: horecaondernemer Jan Wijn, uitbater van Dientje, en Thea Pennings, al een kwart eeuw werkzaam op de Berglarenschool. Zij doen mee aan de rubriek ‘Gemert-Bakelnaren over de Burgertop’. Een rubriek waarin inwoners van onze gemeente aan het woord komen over de Burgertop Gemert-Bakel (G1000) die op 4 juni 2016 plaatsvindt.

Wat vindt u van de Burgertop?

“Een geweldig initiatief!“, roepen beiden in koor. “Wat ik nou zo mooi vind, is dat de stem van de grote menigte weer hoorbaar wordt”, zegt Jan. “Want het draait tegenwoordig zo om individuen.” “En het is een mooie kans om eens écht mee te praten”, vult Thea aan, die uitlegt dat het zo jammer is dat de afstand tussen de burger en de politiek te groot geworden is.

Wat kan de Burgertop betekenen voor Gemert-Bakel?

De top kan bijdragen aan verandering en vernieuwing in onze gemeente. Zowel Jan als Thea zien de Burgertop als een kans om met alle inwoners van de gemeente op zoek te gaan naar de gezamenlijke kracht, naar wat Gemert-Bakelnaren bindt. “Nu ligt er vaak veel nadruk op de verschillen tussen de dorpen”, oppert Jan.

Waarom zouden inwoners naar de Burgertop moeten komen?

Thea is stellig: “Zo kun je als inwoners rechtstreeks laten horen en zien wat belangrijk is voor onze gemeente, los van verkiezingen of politiek.” “En met zo’n grote groep, zijn de gekozen aandachtspunten en ideeën ook breed gedragen”, zegt Jan, die er van uitgaat dat er ook daadwerkelijk iets gedaan wordt met de uitkomsten van de Burgertop.

Zou u meedoen als er een uitnodiging op de mat valt?

Een unaniem “ja”. Thea en Jan zijn sowieso van de partij. Thea heeft zich gemeld als vrijwilliger en organiseert de catering tijdens de top. Jan heeft als beheerder van het horecadeel van sporthal Molenbroek zijn belangeloze medewerking toegezegd.

Welk idee zou u aandragen voor Gemert-Bakel?

Jan: “Samen is één, ze wordt we! Ik zou het geweldig vinden als we als inwoners van alle dorpen in Gemert-Bakel aan elkaar kunnen laten zien dat we er állemaal toe doen.” Thea vult aan dat dat bijvoorbeeld kan door als (sport)verengingen veel beter samen te werken.

Welke rol zou de politiek moeten spelen bij de Burgertop?

De politiek moet erbij zijn en luisteren. En de nieuwe ideeën daadwerkelijk een kans geven door de initiatieven te ondersteunen.

Dit artikel is eerder verschenen in het Gemerts Nieuwsblad. Met dank aan Gemert Media.

 

Burgertop in Sporthal Molenbroek

flyer Burgertop Gemert-BakelDe datum was al bekend, maar nu is ook de locatie definitief. De Burgertop Gemert-Bakel (G1000) wordt op 4 juni 2016 gehouden in Sporthal Molenbroek in Gemert. Omdat de organisatie merkt dat er nog veel vragen zijn over de top, beantwoordt zij in dit artikel de meest gestelde.

Wat is de Burgertop precies?

De G1000 is een Burgertop om erachter te komen wat inwoners belangrijk vinden voor hun gemeente. Dat gebeurt doordat maximaal 1000 inwoners met elkaar in gesprek gaan; 700 door loting genodigde Gemert-Bakelnaren, 100 werkgevers en ondernemers, 100 ‘vrije denkers’ en 100 mensen van de overheid bepalen samen wat de onderwerpen zijn van deze dag, werken deze uit en zoeken naar oplossingen. Aan het eind van de bijeenkomst bepalen zij wat er met de uitkomsten gebeurt. En ligt er een manifest met de tien belangrijkste onderwerpen.

Waarom een Burgertop?

Inwoners van Gemert-Bakel barsten van de ideeën, ervaringen en expertises die allemaal kunnen worden ingezet om de gemeente te verbeteren. Tijdens de Burgertop gaan we hierover samen in gesprek en geven vorm aan de samenleving die wij wensen. Zo creëert de Burgertop een aanvulling op de democratie.

Wie organiseert de Burgertop?

De Burgertop is een burgerinitiatief en wordt georganiseerd voor, door en met burgers uit Gemert-Bakel. De initiatiefnemers zijn allemaal vrijwilligers. De top staat geheel los van de politiek.

Waarom niet alleen met burgers?

Om ideeën te kunnen uitvoeren heb je de hele gemeenschap nodig. Dus niet alleen burgers. Daarom schuiven naast de gelote burgers, ook mensen van de overheid (ambtenaren en raadsleden), ondernemers en vrije denkers aan.

Hoe ziet de dag van 4 juni eruit?

Iedereen wordt ’s ochtends verwelkomd met koffie, thee en iets lekkers. Om 10.00 uur gaat men groepsgewijs aan tafel. Onder deskundige begeleiding bepalen de deelnemers mee de agenda van deze G1000 Burgertop. Samen worden onderwerpen en ideeën besproken ter verbetering van Gemert-Bakel. Al deze ideeën worden digitaal verzameld en zo komen er tien onderwerpen die het meest genoemd zijn. Na de lunch zijn de tafels verdeeld in onderwerpen die ‘s ochtends benoemd zijn. Deelnemers mogen zelf kiezen bij welk onderwerp ze aanschuiven. Er worden concrete voorstellen uitgewerkt en aanbevelingen gedaan. Alle deelnemers mogen stemmen op het voorstel dat zij het beste vinden. De tien voorstellen waarop het meest gestemd is, vormen een manifest.

Wat levert de Burgertop op?

Uiteindelijk levert de dag plannen op waar deelnemers, als ze dat willen, samen met anderen mee aan de slag kunnen gaan. Daarnaast komen er tien aanbevelingen voor de gemeenteraad.

Wat gebeurt er met de uitkomsten van de Burgertop?

De uitkomsten worden tijdens en na de Burgertop verder uitgewerkt. Dit gebeurt onder meer bij vervolgbijeenkomsten. Tijdens die bijeenkomsten worden deelnemers begeleid om een vervolg te geven aan de uitkomsten. De organisatie bemoeit zich niet met de inhoud, maar faciliteert en begeleidt enkel.

Doede mee?!

Carl van de Wetering over de Burgertop

Carl van de WeteringCarl van de Wetering, mededirecteur van Van de Punt Filmproducties en jonge ondernemer, genomineerd als ondernemer van het Jaar 2014, legt uit wat hij ziet in een Burgertop.

“Als ondernemer en werkgever voel ik me verantwoordelijk voor een goed resultaat voor mijn opdrachtgever. Samenwerking staat centraal in de werkwijze van Van de Punt. Ik ga altijd eerst luisteren naar de ideeën en wensen van een organisatie. Daarna gaan wij aan de slag en gebruiken wij onze deskundigheid en middelen om deze krachtig en effectief neer te zetten. Dit is een gouden combinatie, die in nauwe samenwerking tot de prachtige resultaten leidt. Als je de Burgertop ziet als een procedure om met de ideeën en wensen van inwoners aan de slag te gaan, dan is dat voor Gemert-Bakel een geweldige kans om er samen een mooiere gemeente van te maken om te wonen en werken.”

Frans van Heuven over de Burgertop

Frans van HeuvenFrans van Heuven, oud-wethouder en bestuurslid van vele lokale verenigingen, legt uit wat hij ziet in een Burgertop.

“In de tijd dat ik gemeentebestuurder was, was onze samenleving nog best overzichtelijk: de gemeente had veel minder inwoners en je kende veel van hen persoonlijk. Bijna iedereen was wel lid van de plaatselijke vereniging of organisatie. Als wethouder onderhield ik nauw contact met de vertegenwoordigers. Ik was goed op de hoogte van wat er leefde onder de inwoners en welke problemen er opgelost moesten worden. Door de gemeentelijke samenvoeging en nieuwe wetten en regels, is de afstand van de overheid met haar inwoners en maatschappelijk middenveld groter geworden. De Burgertop biedt een nieuwe mogelijkheid om als burgers met elkaar in gesprek te gaan over wat belangrijk is voor onze buurt, dorp of gemeente. Een burgertop om de afstand tussen overheid en burgers te verkleinen juich ik van harte toe!”

Hannie Penninx over de Burgertop

Hannie-Penninx-webHannie Penninx, inwoner en dorpsondersteuner uit Elsendorp, legt uit wat zij ziet in een Burgertop.

“In mijn dorp ontmoet en spreek ik veel mensen. De lijntjes zijn kort en we zijn in zo’n klein dorp meer op elkaar aangewezen omdat we bijvoorbeeld alleen al voor onze boodschappen naar een ander dorp moeten rijden. En er is geen goede openbaar vervoer verbinding met ons dorp. Met ons initiatief “zorg voor en door Elsendorp” heb ik de ervaring dat er veel kracht bij onze inwoners ligt. Maar we hebben bij het opzetten van de zorg dicht bij huis ook ervaren dat de overheid, de professionele partners en verzekeraars niet altijd even goed luisteren naar wat wij nodig hebben. Ik zie een Burgertop als een positieve mogelijkheid om als inwoners onze gezamenlijke stem te laten horen”.